انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی

انجمن علمی - دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا

انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی

انجمن علمی - دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا

انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی

Knowledge and Information Science

انعکاس فعالیت های انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی دانشجویان دانشگاه الزهرا

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است


« باسمه تعالی »



فراخوان مقاله هفدهمین همایش سراسری علمی - دانشجویی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهراء س


اطلاعات و فرهنگ





محور های همایش:
نقش مسائل فرهنگ در تبادل اطلاعات

نقش تبادل اطلاعات در ارتقای فرهنگ

نقش دست اندرکاران اطلاعات در انتقال فرهنگ

نقش و تاثیر اطلاعات و فرهنگ موجود در مراکز اطلاع رسانی بر فرهنک عمومی جامعه

رسانه های جمعیت تبادل اطلاعات و تغییرات فرهنگی

نقش کتابخانه ها در مراکز اطلاع رسانی در اشاعه بهینه اطلاعات و فرهنگ




آدرس پست الکترونیکی : lisa@alzahra.ac.ir

تلفن ضروری : 09358383229

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله: 95/4/1

دبیر علمی همایش: دکتر رویا برادر




دانلود کنید
عنوان: راهنمای ارسال چکیده


پوستر همایش اطلاعات و فرهنگ دانشگاه الزهرا




۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۵ ، ۲۱:۱۷
سارا رضایی فرد